Vrei să fii PIRAT?? Completează Formularul și trimite-l prin poștă: Partidul Pirat Romania, str. Horea nr.4, 400174 Cluj Napoca
blog

O Petiție Pentru OSIM și ORDA

ILIOAICA A. STEFAN ALEXANDRU este un adolescent de excepție al României. Orb și cu probleme de auz el este pasionat de șah, internet și dorește să ajungă avocat. În ce condiții se pot dezvolta aceste pasiuni? Societatea îi oferă 5 procente din cultura la care noi, cei „normali” avem acces. Cam atât este procentul de „cultură” accesibilă în alfabetul Braille.

Motivele pentru care acest fond cultural este astfel limitat sunt multiple. Unul din ele este Legea Drepturilor de Autor, aplicată „orbește” de către autoritățile cu tentă „mondială”..

Pirații din România au luat următoarea atitudine:

 

 

Către OSIM/ORDA România

În atenția Reprezentanților României la WIPO

 

Stimați Reprezentanti

 

Vă adresăm această petiție cu privire la o reglementare care se negociază la Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelectuală (World Intellectual Property Organization-WIPO) , unde cu onoare reprezentați România:

Așa cum cunoașteți, în cadrul Organizaţiei Mondiale pentru Proprietate Intelecturală (OMPI/WIPO) pe agenda Comitetului Permanent pentru Drepturi de Autor şi Drepturi Conexe- Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR), se află din anul 2008 proiectul unui tratat internațional prin care să se amelioreze accesul la cărți ar nevăzătorilor și al altor persoane cu deficiențe de vedere.

Esenţa acestei reglementări, iniţiate de ţări din America de Sud, Africa şi Asia, este facilitarea accesului nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere de pretutindeni la cărți și la alte materiale tipărite. Conform prounerii în discuţie 95 % dintre operele publicate nu sunt convertite în formate accesibile pentru categoriile menţionate anterior, cum ar fi Braille, tipărire în format mare sau format audio.

Parlamentul European, având în vedere întrebările adresate la 13 ianuarie 2012 Consiliului și Comisiei cu privire la Petiția 0924/2011, prezentată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor(EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite (O-000005/2012 – B7-0029/2012 și O-000006/2012 – B7-0030/2012), prin Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2012 a solicitat Consiliului și Comisiei să susțină un tratat OMPI obligatoriu cu privire la drepturile de autor pentru cărțile și materialele tipărite destinate nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere.

Cu toate acestea, multe State Membre nu s-au pronunţat încă în favoarea sau împotriva unui asemenea tratat iar vocile din Parlament care sprijină ideea sunt tot mai multe.

România deşi este reprezentată în cadrul OMPI prin Oficiul Român pentru Drepturi de Autor şi Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, nu a făcut publică poziţia sa faţă de sprjijinirea sau nu a iniţiativei statelor Sud-Americane.

Este îngrijorător faptul că, având o comunitate de aproximativ 117.000 de persoane cu deficienţe de vedere, lipsită de mijloace elementare de informare,  România evită să se pronunţe public în favoarea acesteia.

Subiectul se va afla din nou pe agenda Comitetului Permanent pentru Drepturi de Autor şi Drepturi Conexe în data de 17 octombrie cu ocazia unei sesiuni speciale.

Având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2012, vă propunem să fiţi printre susținătorii acestui tratat și să vă exprimați poziția în mod public.

Semnatarii acestei scrisori, având în vedere:

  1. Rezoluţia Parlamentului European din 16 februarie 2012 referitoare la Petiția nr. 0924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor(EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite (2011/2894(RSP));
  2. calitatea ORDA şi OSIM de reprezentanţi ai României la Organizaţia Mondială pentru Proprietate Intelecturală;
  3. existenţa în Romînia a unui număr de aproximativ 117.000 de persoane nevăzătoare sau cu deficienţe de vedere, lipsite de mijloace elementare de informare;
  4. necesitatea de a acţiona pentru protejarea intereselor categoriilor de cetăţeni defavorizate;
  5. existenţa pe agenda Comitetului Permanent pentru Drepturi de Autor şi Drepturi Conexe din cadrul OMPI a proiectului Tratatului Internaţional asupra Limitărilor şi Excepţiilor pentru nevăzători şi persoane cu deficienţe de vedere;
  6. lipsa unei poziţii publice a reprezentanţilor României privind proiectul Tratatului Internaţional asupra Limitărilor şi Excepţiilor pentru nevăzători şi persoane cu deficienţe de vedere;
  7. organizarea de către OMPI a unei sesiuni extraordinare pentru acest subiect la data de 17 octombrie 2012, precum şi dezbaterea în repetate rânduri a proiectului;

Solicită ORDA şi OSIM, ca în calitate de reprezentanţi ai României la OMPI să acţioneze conform Rezoluţiei Parlamentului European din 16 februarie 2012, în vederea protejării intereselor cetăţenilor europeni şi să facă publică poziţia faţă de proiectul Tratatului Internaţional asupra Limitărilor şi Excepţiilor pentru nevăzători şi persoane cu deficienţe de vedere.


Semnează:

 
Comments