O Petiție Pentru OSIM și ORDA

ILIOAICA A. STEFAN ALEXANDRU este un adolescent de excepție al României. Orb și cu probleme de auz el este pasionat de șah și internet și dorește să ajungă avocat. În ce condiții se pot dezvolta aceste pasiuni? Societatea îi oferă 5 procente din cultura la care noi, cei „normali” avem acces. Cam atât este procentul de „cultură” accesibilă în alfabetul Braille.

Motivele pentru care acest fond cultural este astfel limitat sunt multiple. Unul din ele este Legea Drepturilor de Autor, aplicată „orbește” de către autoritățile cu tentă „mondialiste”..

Partidul Pirat România are următoarea atitudine:

 

 

Către OSIM/ORDA România

În atenția Reprezentanților României la WIPO

Stimați Reprezentanti 

Vă adresăm această petiție cu privire la o reglementare care se negociază la Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală (World Intellectual Property Organization-WIPO) , unde cu onoare reprezentați România:

Așa cum cunoașteți, în cadrul Organizației Mondiale pentru Proprietate Intelecturală (OMPI/WIPO) pe agenda Comitetului Permanent pentru Drepturi de Autor și Drepturi Conexe- Standing Committee on Copyright and Related Rights (SCCR), se află din anul 2008 proiectul unui tratat internațional prin care se caută să se amelioreze accesul la cârți al nevăzătorilor și al altor persoane cu deficiențe de vedere.

Esența acestei reglementări, inițiate de țări din America de Sud, Africa și Asia, este facilitarea accesului nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere de pretutindeni la cărți și la alte materiale tipărite. Conform prounerii șn discuție 95 % dintre operele publicate nu sunt convertite în formate accesibile pentru categoriile menționate anterior, cum ar fi Braille, tipărire în format mare sau format audio.

Parlamentul European, având în vedere întrebările adresate la 13 ianuarie 2012 Consiliului ăi Comisiei cu privire la Petiția 0924/2011, prezentată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor(EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite (O-000005/2012 – B7-0029/2012 și O-000006/2012 – B7-0030/2012), prin Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2012 a solicitat Consiliului și Comisiei să susțină un tratat OMPI obligatoriu cu privire la drepturile de autor pentru cărțile și materialele tipărite destinate nevăzătorilor și persoanelor cu deficiențe de vedere.

Cu toate acestea, multe State Membre nu s-au pronunțat încă în favoarea sau împotriva unui asemenea tratat iar vocile din Parlament care sprijină ideea sunt tot mai multe.

România deși este reprezentată în cadrul OMPI prin Oficiul Român pentru Drepturi de Autor și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, nu a făcut publică poziția sa față de sprjijinirea sau nu a inițiativei statelor Sud-Americane.

Este îngrijorător faptul că, având o comunitate de aproximativ 117.000 de persoane cu deficiențe de vedere, lipsită de mijloace elementare de informare,  România evită să se pronunțe public în favoarea acesteia.

Subiectul se va afla din nou pe agenda Comitetului Permanent pentru Drepturi de Autor și Drepturi Conexe în data de 17 octombrie cu ocazia unei sesiuni speciale.

Având în vedere Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2012, vă propunem să fiți printre susținătorii acestui tratat și să vă exprimați poziția în mod public.

Semnatarii acestei scrisori, având în vedere:

  1. Rezoluția Parlamentului European din 16 februarie 2012 referitoare la Petiția nr. 0924/2011, adresată de Dan Pescod, de cetățenie britanică, în numele Uniunii Europene a Nevăzătorilor(EBU)/Institutul Național Regal pentru Nevăzători (RNIB), privind accesul nevăzătorilor la cărți și alte produse tipărite (2011/2894(RSP));
  2. calitatea ORDA și OSIM de reprezentanți ai României la Organizația Mondială pentru Proprietate Intelecturală;
  3. existența în România a unui număr de aproximativ 117.000 de persoane nevăzătoare sau cu deficiențe de vedere, lipsite de mijloace elementare de informare;
  4. necesitatea de a acționa pentru protejarea intereselor categoriilor de cetățeni defavorizate;
  5. existența pe agenda Comitetului Permanent pentru Drepturi de Autor și Drepturi Conexe din cadrul OMPI a proiectului Tratatului Internațional asupra Limitărilor și Excepțiilor pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere;
  6. lipsa unei poziții publice a reprezentanților României privind proiectul Tratatului Internațional asupra Limitărilor și Excepțiilor pentru nevăzători și persoane cu deficienșe de vedere;
  7. organizarea de către OMPI a unei sesiuni extraordinare pentru acest subiect la data de 17 octombrie 2012, precum și dezbaterea în repetate rânduri a proiectului;

Solicită ORDA și OSIM, ca în calitate de reprezentanți ai României la OMPI să acționeze conform Rezoluției Parlamentului European din 16 februarie 2012, în vederea protejării intereselor cetățenilor europeni și să facă publică poziția față de proiectul Tratatului Internațional asupra Limitărilor și Excepțiilor pentru nevăzători și persoane cu deficiențe de vedere.


Semnează: