Vrei să fii PIRAT?? Completează Formularul și trimite-l prin poștă: Partidul Pirat Romania, str. Horea nr.4, 400174 Cluj Napoca
blog

All posts tagged TorANONIM

Cypherpunks este o mișcare optzecistă provenită din Cypherpunks’ Electronic Mailing List -o grupare de activiști care urmăreau  să dezvolte asigurarea  securității și intimității Internetului prin folosirea proactivă a criptării datelor. Printre Read more


Tor este un fel de „vațiascundelea” în care toți se ascund și toți se caută în același timp. Drept care nimeni nu știe dacă cel pe care îl vede este Read more