Rick Falkvinge – The Pirate Party: the politics of protest

Cei mai răi adversari ai tăi nu sunt răi și încercarea de a-i înfățișa ca atare nu îți ajută cauza. Dar face altceva: te definește.

„Your worst adversaries aren’t evil, and trying to portray them as such does not help your cause. But it does something else: it defines you.”