Cine e??ti (suntem)

Adresa sitului web este: http://blog.partidulpirat.ro.

Ce date personale colectÄ?m ??i de ce le colectÄ?m

Comentarii

C??nd vizitatorii lasÄ? comentarii pe sit, colectÄ?m datele arÄ?tate ??n formularele de comentarii, dar ??i adresa IP a vizitatorului ??i ??irul agen??ilor utilizator din navigator pentru a ne ajuta la detectarea spamului.

Un ??ir fÄ?cut anonim (numit ??i un hash), creat din adresele tale de email, poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacÄ? ??l folose??ti. Politica de confiden??ialitate a serviciului Gravatar este disponibilÄ? aici: https://automattic.com/privacy/. DupÄ? aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este vizibilÄ? pentru public l??ngÄ? comentariul tÄ?u.

Media

DacÄ? ??ncarci imagini pe situl web, ar trebui sÄ? evi??i ??ncÄ?rcarea imaginilor care au incluse date de loca??ie ??nglobate (EXIF GPS). Vizitatorii sitului web pot descÄ?rca ??i extrage toate datele despre loca??ie din imaginile de pe sit.

Formulare de contact

Cookie-uri

DacÄ? la??i un comentariu pe situl nostru, po??i opta pentru salvarea ??n cookie-uri a numelui, adresei de email ??i sitului tÄ?u web. Acestea sunt pentru confortul tÄ?u, astfel nu mai trebuie sÄ? le completezi din nou c??nd la??i un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an.

DacÄ? ai un cont ??i te autentifici ??n acest sit, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacÄ? navigatorul tÄ?u acceptÄ? cookie-uri. Acest cookie nu con??ine date personale ??i este eliminat c??nd ??nchizi navigatorul.

C??nd te autentifici, vom seta ??i c??teva cookie-uri pentru a-??i salva informa??iile de autentificare ??i op??iunile de afi??are pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt pÄ?strate douÄ? zile, iar cele pentru op??iuni de afi??are pe ecran sunt pÄ?strate un an. DacÄ? selectezi â?ž?šine-mÄ? minteâ?, cookie-urile tale de autentificare vor fi pÄ?strate douÄ? sÄ?ptÄ?m??ni. DacÄ? te dezautentifici din cont, cookie-urile de autentificare vor fi eliminate.

DacÄ? editezi sau publici un articol, un cookie suplimentar va fi salvat ??n navigatorul tÄ?u. Acest cookie nu include date personale ??i indicÄ? pur ??i simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expirÄ? dupÄ? 1 zi.

Con??inut ??nglobat de pe alte situri web

Articolele din acest sit pot include con??inut ??nglobat (de exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Con??inutul ??nglobat de pe alte situri web se comporta exact la fel ca ??i cum vizitatorii au vizualizat un alt sit web.

Aceste situri web pot sÄ? colecteze date despre tine, sÄ? foloseascÄ? cookie-uri, sÄ? ??nglobeze urmÄ?rirea suplimentarÄ? a ter??ilor ??i sÄ?-??i monitorizeze interac??iunea cu con??inutul ??nglobat, inclusiv sÄ?-??i urmÄ?reascÄ? interac??iunea cu con??inutul ??nglobat dacÄ? ai un cont ??i e??ti autentificat ??n acel sit web.

Analitice

Cu cine partajÄ?m datele tale

C??t timp ????i pÄ?strÄ?m datele

DacÄ? la??i un comentariu, comentariul ??i metadatele lui sunt pÄ?strate pe o perioadÄ? nedeterminatÄ?. A??a putem recunoa??te ??i aproba automat toate comentariile urmÄ?toare ??n loc sÄ? le ??inem ??ntr-o coadÄ? pentru moderare.

Pentru utilizatorii (dacÄ? existÄ?) care se ??nregistreazÄ? pe situl nostru web, stocÄ?m ??i informa??iile personale pe care le furnizeazÄ? ??n profilul lor de utilizator. To??i utilizatorii ????i pot vedea, edita sau ??terge informa??iile personale oric??nd (dar nu ????i pot schimba numele de utilizator). De asemenea, administratorii sitului web pot vedea ??i edita aceste informa??ii.

Ce drepturi ai asupra datelor tale

DacÄ? ai un cont sau ai lÄ?sat comentarii pe acest sit web, po??i cere sÄ? prime??ti un fi??ier de export cu datele personale pe care le de??inem despre tine, inclusiv toate datele pe care ni le-ai furnizat. De asemenea, ne po??i cere sÄ? ??tergem toate datele personale pe care le de??inem despre tine. Acestea nu includ toate datele pe care suntem obliga??i sÄ? le pÄ?strÄ?m ??n scopuri administrative, juridice sau de securitate.

Unde ????i trimitem datele

Comentariile vizitatorilor pot fi verificate printr-un serviciu automat de detectare a spamului.

Informa??iile tale de contact

Informa??ii suplimentare

Cum ????i protejÄ?m datele

Ce proceduri avem la dispozi??ie pentru ??ncÄ?lcarea securitÄ???ii datelor

De la care pÄ?r??i ter??e primim date

Ce decizii luÄ?m ??i/sau ce profiluri realizÄ?m automat cu datele utilizatorilor

Cerin??e pentru divulgarea unei afaceri controlatÄ? de guvern