PIRAT INREGISTRAT

03.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: F2-U
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de PARTIDUL PIRAT ROMÂNIA, cu sediul În Mun. Cluj-Napoca, str. Universității, nr. 2, ap. 4, jud. Cluj, reprezentat prin membrii fondatori: Mărginean Claudiu Nicolae, ; Bulumac Petru Cristian, and Valentin Ionut Cucu . Acordă personalitate juridică și dispune înregistrarea Partidului Pirat România în Registrul Partidelor Politice, ținut de Tribunalul București. Cu drept de apel la Curtea de Apel București, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul București. Pronunțată în ședință publică, azi 03.11.2015, la sediul Tribunalului București.
Document: Hotarâre 03.11.2015 Estimated Time 3/11/2015 08:30 Complete: F2-U type solution: accept the application solution brief: Admit Pirate Party’s request ROMANIA, headquartered in Mun. Cluj-Napoca, str. University, no. 2, ap. 4 jud. Cluj, represented by the founding members: Mărginean Claudiu Nicolae, Bulumac Petru Cristian, and Valentin Ionut Cucu. Has legal personality and Romania Pirate Party registration in the Register of Political Parties, held by the Bucharest Tribunal. The right of appeal to the Court of Appeal within five days of notification. The call will be submitted to the Bucharest Tribunal. Delivered in open session today 03/11/2015 at the headquarters București.Document Court: Judgment 11/03/2015
341503feef028441d274c0c50ea0ac15