Vrei să fii PIRAT?? Completează Formularul și trimite-l prin poștă: Partidul Pirat Romania, str. Horea nr.4, 400174 Cluj Napoca
blog

PIRAT INREGISTRAT

03.11.2015
Ora estimata: 08:30
Complet: F2-U
Tip solutie: Admite cererea
Solutia pe scurt: Admite cererea formulată de PARTIDUL PIRAT ROMÂNIA, cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, str. Universităţii, nr. 2, ap. 4, jud. Cluj, reprezentat prin membrii fondatori: Mărginean Claudiu Nicolae, ; Bulumac Petru Cristian, and Valentin Ionut Cucu . Acordă personalitate juridică şi dispune înregistrarea Partidului Pirat România în Registrul Partidelor Politice, ţinut de Tribunalul Bucureşti. Cu drept de apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 5 zile de la comunicare. Apelul se va depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţă publică, azi 03.11.2015, la sediul Tribunalului Bucureşti.
Document: Hotarâre 03.11.2015Estimated Time 3/11/2015 08:30 Complete: F2-U type solution: accept the application solution brief: Admit Pirate Party’s request ROMANIA, headquartered in Mun. Cluj-Napoca, str. University, no. 2, ap. 4 jud. Cluj, represented by the founding members: Mărginean Claudiu Nicolae, Bulumac Petru Cristian, and Valentin Ionut Cucu. Has legal personality and Romania Pirate Party registration in the Register of Political Parties, held by the Bucharest Tribunal. The right of appeal to the Court of Appeal within five days of notification. The call will be submitted to the Bucharest Tribunal. Delivered in open session today 03/11/2015 at the headquarters Bucureşti.Document Court: Judgment 11/03/2015
341503feef028441d274c0c50ea0ac15
 
Comments