MoTor

Tor este un fel de „vațiascundelea” în care toți se ascund și toți se caută în același timp.

Drept care nimeni nu știe dacă cel pe care îl vede este o țintă sau el este ținta celui văzut.

În felul acesta ești Anonim – deodată văzut și nevăzut..