Legea Anti-Pirati din Marea Britanie – Alte contestatii

Dacă într-un post anterior am vorbit despre parlamentarii și opinia publică opusă legii „celor 3 lovituri” din Marea Britanie, acum vom vorbi de alte sectoare care consideră că această lege, inițiată de Lordul Peter Mandelson, Secretar de Afaceri în Guvern, nu are ce căuta în codurile legislative din Regatul Unit.

În primul și primul rând este vorba de providerii de net. John Petter, director în cadrul Grupului BT (British Telecom) s-a arătat îngrijorat de faptul că implementarea acestei legi ar presupune costuri pentru provideri de 365 milioane de lire pe an, în condițiile în care pierderile industriei muzicale datorate sunt estimate pe la 200 milioane de lire pe an (asta dacă fiecare melodie descărcată este calculată ca și o pierdere). Acesta și-a mai pus întrebarea, dacă utilizatorii vor beneficia de o sentință judecătorească înainte de a li se tăia conexiunea sau nu. Aceași întrebarea și-au pus-o și cei de la Talk Talk, al doilea ISP din Marea Britanie ca mărime, susținând că abordarea e bazată pe principiul „vinovat până la proba contrarie”. Aceștia sunt chiar dispuși să-l dea în judecată pe Lordul Mandelson dacă acesta nu revizuiește legea pentru a elimina posibilele abuzuri asupra drepturilor umane. Talk Talk deține mărcile Tiscali și AOL precum și situl DontDisconnect.us.

Un alt grup de oameni care au criticat această lege, au fost, în mod oarecum surprinzător, cei care lucrează în Poliție și Serviciile (Britanice) de Securitate – MI5 și MI6. Aceștia susțin că introducerea acestei legi va însemna o trecere în masă a utilizatorilor către mijloace de comunicații criptate, ceea ce va face munca lor mult mai dificilă în mediul online. Din câte se pare, tot mai puțini vor să vadă implementată o asemenea lege abuzivă. Sperăm să și obțină retagerea ei.

Surse: TorrentFreak și ZeroPaid

Legea Anti-Pirati din Marea Britanie â?? Alte contesta??ii

DacÇŽ ??ntr-un post anterior am vorbit despre parlamentarii ??i opinia publicÇŽ opusÇŽ

legii „celor 3 lovituri” din Marea Britanie, acum vom vorbi de alte sectoare care

considerÇŽ cÇŽ aceastÇŽ lege, ini??iatÇŽ de Lordul Peter Mandelson, Secretar de

Afaceri ??n Guvern, nu are ce cÇŽuta ??n codurile legislative din Regatul Unit.

?Žn primul ??i primul r??nd este vorba de providerii de net. John Petter, director ??n

cadrul Grupului BT (British Telecom) s-a arÇŽtat ??ngrijorat de faptul cÇŽ

implementarea acestei legi ar presupune costuri pentru provideri de 365 miliane

de lire pe an, ??n condi??iile ??n care pierderile industriei muzicale datorate sunt

estimate pe la 200 milioane de lire pe an (??n condi??iile ??n care fiecare melodie

descÇŽrcatÇŽ este calculatÇŽ ca pierdere). Acesta ??i-a mai pus ??ntrebarea, dacÇŽ

utilizatorii vor avea parte de o sentin??ÇŽ judecÇŽtoreascÇŽ ??nainte de a li se tÇŽia

conexiunea. Acea??i ??ntrebarea ??i-au pus-o ??i cei de la TalkTalk, al doilea ISP din

Marea Britanie ca mÇŽrime, sus??in??nd cÇŽ abordarea e bazatÇŽ pe principiul „vinovat

p??nÇŽ la proba contrarie”. Ace??tia sunt chiar dispu??i sÇŽ-l dea ??n judecatÇŽ pe Lordul

Mandelson dacÇŽ acesta nu revizuie??te legea pentru a elimina posibilele abuzuri

asupra drepturilor umane. TalkTalk de??ine mÇŽrcile Tiscali ??i AOL precum ??i saitul

DontDisconnect.us.

Un alt grup de oameni care au criticat aceastÇŽ lege, au fost, ??n mod oarecum

surprinzÇŽtor, cei care lucreazÇŽ ??n Poli??ie ??i Serviciile (Britanice) de Securitate –

MI5 ??i MI6. Ace??tia sus??in cÇŽ introducerea acestei legi va ??nsemna o trecere ??n

masÇŽ a utilizatorilor cÇŽtre mijloace de comunica??ii encriptate, ceea ce va face

munca lor mult mai dificilÇŽ ??n mediul online. Din c??te se pare, tot mai pu??ini vor sÇŽ vadÇŽ implementatÇŽ o asemenea lege abuzivÇŽ. SperÇŽm sÇŽ ??i ob??inÇŽ retagerea ei.