Imagine

Imaginați-vă o lume neopresivă
fără guverne corupte, fără religii profitoare,
unde nu persistă mizeria, unde nu rezistă preconcepția.
Imaginați-vă democrația directă și reală,
unde popoarele participă activ la deciziile guvernelor,
unde respectul e distribuit cu dărnicie atât tinerilor cât și bătrânilor.

A venit timpul ca noi, Anonimii, Pirații Fără Nume
să ne mobilizăm pentru o schimbare reală.

Nu avem organizații, nu suntem înregistrați la tribunal, nu avem lideri,
suntem doar noi toți și suntem peste tot.
Esența tuturor mișcărilor sociale constăîn aspirația oamenilor spre o
democrație cu adevărat participativă.
Separați fiind, nu reușim decât să criticăm sistemul.
împreună, rezonînd într-o voce a tunetului
îl vom distruge.

SMOKEY