Grupul Danez Anti-Piraterie se recunoaste infrant

Încă o veste bună din Europa Nordică. Organizația daneză Antipiratgruppen (Grupul Anti-Piraterie), ce din anul 2002 încearcă să combată fenomenul partajării de fișiere, a anunțat că renunță la procesele intentate împotriva unor indivizi suspectați de file-sharing.

Se pare că în Danemarca drepturile individuale sunt respectate cu sfințenie, și e nevoie de dovezi solide pentru ca cineva să fie condamnat pentru partajare ilegală de fișiere, chiar mai mult decât identificarea unui fișier sau al unui IP. De asemenea, dacă deținătorul drepturilor de autor dorește să oprească transferurile de fișiere printr-o rețea, trebuie să se adreseze utilizatorilor, și nu celui care administrează rețeaua.

Anul trecut au existat patru procese în Danemarca care au fost implicate persoane suspectate de partajare ilegală, însă din aceștia doar unul singur a fost condamnat, și numai după ce a recunoscut fapta. Astfel, un reprezentant al Antipiratgruppen a recunoscut că cei care fac file-sharing nu pot fi condamnați decât dacă sunt prinși asupra faptei sau dacă recunosc ei înșiși fapta.

Un studiu recent arată că 70% dintre danezii cu vârsta cuprinsă între 15 și 25 de ani obișnuiesc să descarce ilegal muzică de pe internet.

Sursă: Politiken.dk via Freeform101

?ŽncÇŽ o veste bunÇŽ din Europa NordicÇŽ. Organiza??ia danezÇŽ Antipiratgruppen (Grupul Anti-Piraterie), ce din anul 2002 ??ncearcÇŽ sÇŽ combatÇŽ fenomenul partajÇŽrii de fi??iere, a anun??at cÇŽ renun??ÇŽ la procesele intentate ??mpotriva unor indivizi suspecta??i de file-sharing.

Se pare cÇŽ ??n Danemarca drepturile individuale sunt respectate cu sfin??enie, ??i e nevoie de dovezi solide pentru ca cineva sÇŽ fie condamnat pentru partajare ilegalÇŽ de fi??iere, chiar mai mult dec??t identificarea unui fi??ier sau al unui IP. De asemenea, dacÇŽ de??inÇŽtorul drepturilor de autor dore??te sÇŽ opreascÇŽ transferurile de fi??iere printr-o re??ea, trebuie sÇŽ se adreseze utilizatorilor, ??i nu celui care administreazÇŽ re??eaua.

Anul trecut au existat patru procese ??n Danemarca care au fost implicate persoane suspectate de partajare ilegalÇŽ, ??nsÇŽ din ace??tia doar unul singur a fost condamnat, ??i numai dupÇŽ ce a recunoscut fapta. Astfel, un reprezentant al Antipiratgruppen a recunoscut cÇŽ cei care fac file-sharing nu pot fi condamna??i dec??t dacÇŽ sunt prin??i asupra faptei sau dacÇŽ recunosc ei ??n??i??i fapta.

Un studiu recent aratÇŽ cÇŽ 70% dintre danezii cu v??rsta cuprinsÇŽ ??ntre 15 ??i 25 de ani obi??nuiesc sÇŽ descarce ilegal muzicÇŽ de pe internet