„Certificatul verde digital”- o porcărie fascistă

Oare până unde și până când va bălti Europa în smoala fascismului?

…Verde?

Mai degrabă KAKI, culoarea beligeranților și a excrementelor regnului ierbivor, o culoare a descompunerii, a uniformelor morții. Să ne mai lase ăștia culoarea verde la locul ei, în natură, la viață.

Un articol despre o acțiune, apărut AICI:

„La 28 aprilie 2021, Parlamentul European a adoptat poziția cu privire la permisul Covid („Certificatul verde digital” sau „Pașaportul verde”). Propunerea legislativă a fost concepută pentru a face posibile din nou călătoriile în interiorul UE. Propunerea urmărește să ofere țărilor UE un cadru comun care să permită eliberarea și verificarea certificatelor care detaliază rezultatele testelor, infecțiile cu Covid recuperate sau vaccinările.

La prima vedere, acest lucru poate părea interesant, dar, după o reflecție ulterioară, devine rapid clar că sistemul propus are potențialul de a diviza societatea și de a expune titularii de certificate la o supraveghere extinsă din partea autorităților care eliberează documentele. Chiar mai rău, exacerbează inegalitățile și crește excluziunea socială.

NU- societății pe două niveluri!

Pentru a permite oamenilor să călătorească din nou, UE propune recunoașterea rezultatelor testelor ca alternativă acceptabilă la certificatele de vaccinare. Având în vedere că va dura mult timp până când toată lumea se va vaccina acest lucru ar părea a fi un pas pozitiv. Dar există o șmecherie: pentru ca acest lucru să funcționeze este necesar ca statele membre să facă testele accesibile atât din punct de vedere financiar, cât și geografic. În multe țări, testele nu sunt disponibile sau pur și simplu nu sunt accesibile. Pentru oamenii din aceste state membre, alternativa anunțată este doar o coajă goală, fără niciun beneficiu real. Parlamentul European a făcut un pas foarte important în această privință, obligând statele membre să garanteze disponibilitatea testelor antigenice gratuite. Grupurile mai slabe din punct de vedere socio-economic au nevoie de acest acces ușor dacă nu vor să devină cetățeni de mâna a doua care ar fi excluși din multe domenii ale vieții sociale pentru că nu dețin un pașaport Covid.

În plus, Permisul Covid trebuie să fie disponibil atât pe suport de hârtie, cât și în format digital. În caz contrar, persoanele fără smartphone sau persoanele care nu doresc să-și folosească telefonul mobil în acest scop ar fi excluse. În plus, nu fiecare persoană deține o imprimantă acasă. Dacă drepturile urmează să fie acordate prin intermediul Permisului Covid, atunci acest lucru trebuie să se aplice, de asemenea, tuturor, fără excepție și gratuit. Aceasta este o altă problemă care a fost clarificată între timp de Parlamentul European; cei care au nevoie de document pot alege acum dacă Permisul Covid este emis pe suport de hârtie sau electronic, iar aici, acest lucru trebuie să fie posibil și pentru toată lumea.

Big Brother stă la pândă?

O altă problemă pe care o găsim îngrijorătoare este incertitudinea tehnologiei din spatele certificatului. Aceasta expune indivizii la riscul ca pe certificat să existe înregistrări extinse de date. Și acest lucru nu se referă doar la starea de vaccinare și recuperare sau la rezultatele testelor anterioare, cum ne-am aștepta. Fără garanțiile pe care Parlamentul European le-a decis, ar fi ușor din punct de vedere tehnic să colectăm și să stocăm într-o locație centralizată profiluri ale mișcărilor oamenilor, ale apartenenței religioase sau chiar informații despre ceea ce fac în timpul liber.

Unele state membre ale UE, ar fi Danemarca, Austria sau Ungaria și România, au anunțat deja că intenționează să utilizeze acest sistem și pentru a permite accesul în restaurante, lăstării religioase sau baze sportive. Aici poate fi creată o infrastructură de control potențial incendiară, care să permită autorităților nu numai să urmărească accesul oamenilor la evenimente sociale, ci și să le ofere potențialul de a monitoriza fiecare mișcare a întregii populații.

Ce ne dorim: Verificare offline și limite de aplicare clare

În prezent, este esențial ca Regulamentul UE privind Covid Pass să prevadă în mod clar că ar fi permise numai verificări offline cu chei de semnătură digitale pre-descărcate, în conformitate cu principiile confidențialității prin concepție. Aceste măsuri ar garanta că emitenții nu pot obține informații privind titularii de pașapoarte prin procesul de verificare sau cu privire la circumstanțele unei verificări și, prin urmare, că nu există nicio evidență centrală a persoanelor care au fost unde și când.

De asemenea, este important ca regulamentul să clarifice faptul că orice utilizare ulterioară a acestui sistem de certificate este în cel mai bun caz interzisă sau trebuie cel puțin să fie autorizată de legislația națională și trebuie, în toate circumstanțele, să fie însoțită de o evaluare a impactului asupra protecției datelor. În caz contrar, în țări precum Danemarca sau Austria, restaurantele sau agențiile de securitate ale stadioanelor ar putea face ce doresc cu datele privind vaccinările sau recuperările clienților lor.

Deci, mergem cu Covid Pass la UE?

Din fericire, nu suntem singurii cu temerile descrise mai sus. Din acest motiv, la 26 aprilie 2021, împreună cu 28 de organizații pentru drepturile omului și politica în domeniul internetului, am scris o scrisoare deschisă* deputaților în Parlamentul European pentru a sublinia deficiențele proiectului înainte de votul parlamentar din 28 aprilie 2021 și pentru a-i informa cu privire la problemele care ar putea apărea.

Acum, că statele membre ale Consiliului UE au decis deja cu privire la mandatul lor de negociere, dialogul va începe. Aceasta înseamnă că Parlamentul European, reprezentat de echipa de negociere din jurul raportorului Lopez-Aguilar (Spania, social-democrat), din Insulele Canare, negociază regulamentul final cu Președinția portugheză a Consiliului, care reprezintă toate cele 27 de state membre. Ne așteptăm la o lege finală în luna mai și vom face tot ce ne putem pentru a ne face auzită vocea în cadrul negocierilor.”

*Nu s-a găsit nicio …, niciun … de prin România să semneze scrisoarea. Din nou am fost surclasați de bulgari.