Ce Mai Fac Pirații

Ei fac bine.

După ce s-au trezit din beție, după ACTA, au reparat catargele și au cârpit velele. Acuma plutesc cu pânzele sus, pregătiți de CETA-bordări, IPAA-bordări și mai ales de PE-bordări.

Astfel, în P-arlamentul E-uropean, EP Amelia Andersdotter i-a pocnit pe homunculii politici din Comisia INTA cu niște probleme, ca să nu adoarmă. Pocneala se numește așa:

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE

Data : 26-06-2012  plenary.wai.references :

INTA_PA(2012)492658 PE 492.658v01-00

Amelia ANDERSDOTTER

Termen de depunere a amendamentelor : 19-07-2012

 

„Proiectul de aviz” este scurt, solid, cu mușchii bine lucrați. El sună astfel:

SUGESTII
Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:
1.
recunoaște că internetul a devenit un spațiu public care a dat naștere unor noi metode de comerț transfrontalier și de dezvoltare inovatoare a pieței, precum și unei interacțiuni socialeși culturale;
2.
este îngrijorată că cetățenii consideră actualul sistem de protecție adrepturilor de autor ca fiind un instrument de „pedepsire și reținere în loc de un instrument de recunoaștere și recompensă”1;
3.
este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să înceteze negocierile privind acordurile internaționale bilaterale sau multilaterale în materie de DPI până când problemele legate de DPI cu privire la internet și utilizarea liberă a internetului nu sunt abordate pe plan
intern și soluționate în mod corespunzător;
4.
solicită Comisieiși Consiliului să nu încheie acorduri comerciale cu țările în care li sesolicită societăților TIC din Uniunea Europeană să restricționeze accesul la site-urile deinternet, să înlăture conținutul creat de utilizatori sau să furnizeze informații cu caracter
personal în moduri care încalcă drepturile fundamentale și limitează libertatea de adesfășura o activitate comercială; solicită Uniunii Europene să minimizeze aplicarea extrateritorială a legislației țărilor terț
e cu privire la cetăenii UE care folosesc internetul;
5.
consideră că UE ar trebui să includă în viitoarele acorduri de liber schimbgaranțiiobiectiveși transparente care mențin accesul nerestricț
ionat la internetul deschisși careasigură libera circulație a informațiilor;
6.
subliniază necesitatea unor controale mai stricte ale lanțului de aprovizionare și sisteme de responsabilitate corporativă cu privire la comercializarea de produse–de la echipamente la telefoane mobile–și servicii, care pot fi utilizate pentru a limita drepturile omului și libertatea digitală; consideră că produseleși serviciile tehnologice de bruiere și interceptare sunt articole „cu utilizarea unică” al căror export ar trebui să facă obiectul unei aprobări ex ante.
1
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/777

Așa, ca să vedeți și voi cine se bate pentru Internetul pe care sunteți, plini de superioritate și de știință românească.