Vrei să fii PIRAT?? Completează Formularul și trimite-l prin poștă: Partidul Pirat Romania, str. Horea nr.4, 400174 Cluj Napoca
blog

Ce Mai Fac Pirații

Ei fac bine.

După ce s-au trezit din beție, după ACTA, au reparat catargele și au cârpit velele. Acuma plutesc cu pânzele sus, pregătiți de CETA-bordări, IPAA-bordări și mai ales de PE-bordări.

Astfel, în P-arlamentul E-uropean, EP Amelia Andersdotter i-a pocnit pe homunculii politici din Comisia INTA cu niște probleme, ca să nu adoarmă. Pocneala se numește așa:

PROIECT DE AVIZ referitor la o strategie privind libertatea digitală în politica externă a UE

Data : 26-06-2012  plenary.wai.references :

INTA_PA(2012)492658 PE 492.658v01-00

Amelia ANDERSDOTTER

Termen de depunere a amendamentelor : 19-07-2012

 

„Proiectul de aviz” este scurt, solid, cu mușchii bine lucrați. El sună astfel:

SUGESTII
Comisia pentru comerț internațional recomandă Comisiei pentru afaceri externe, competentă
în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

1. recunoaște că internetul a devenit un spațiu public care a dat naștere unor noi metode de
comerț transfrontalier și de dezvoltare inovatoare a pieței, precum și unei interacțiuni
sociale și culturale;

2. este îngrijorată că cetățenii consideră actualul sistem de protecție a drepturilor de autor ca
fiind un instrument de „pedepsire și reținere în loc de un instrument de recunoaștere și
recompensă”1;

3. este de părere că Uniunea Europeană ar trebui să înceteze negocierile privind acordurile
internaționale bilaterale sau multilaterale în materie de DPI până când problemele legate
de DPI cu privire la internet și utilizarea liberă a internetului nu sunt abordate pe plan
intern și soluționate în mod corespunzător;

4. solicită Comisiei și Consiliului să nu încheie acorduri comerciale cu țările în care li se
solicită societăților TIC din Uniunea Europeană să restricționeze accesul la site-urile de
internet, să înlăture conținutul creat de utilizatori sau să furnizeze informații cu caracter
personal în moduri care încalcă drepturile fundamentale și limitează libertatea de a
desfășura o activitate comercială; solicită Uniunii Europene să minimizeze aplicarea
extrateritorială a legislației țărilor terțe cu privire la cetățenii UE care folosesc internetul;

5. consideră că UE ar trebui să includă în viitoarele acorduri de liber schimb garanții
obiective și transparente care mențin accesul nerestricționat la internetul deschis și care
asigură libera circulație a informațiilor;

6. subliniază necesitatea unor controale mai stricte ale lanțului de aprovizionare și sisteme de
responsabilitate corporativă cu privire la comercializarea de produse – de la echipamente
la telefoane mobile – și servicii, care pot fi utilizate pentru a limita drepturile omului și
libertatea digitală; consideră că produsele și serviciile tehnologice de bruiere și
interceptare sunt articole „cu utilizarea unică” al căror export ar trebui să facă obiectul
unei aprobări ex ante.

1 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/777

 

Așa, ca să vedeți și voi cine se bate pentru Internetul pe care sunteți, plini de superioritate și de știință românească.

 

 

 
Comments