Accesul la Internet: Un drept Fundamental al Omului?

 

 

Pe lângă toate problemele lumii, of Doamne !!- o nouă dilemă spumează capetele elitelor dominatoare..

Ce-i Internetul ? O sârmă, o cutie, un vis, o alchimie sau poate o cale..sau ce?

Deocamdată se discută aprins aspectul juridic, așa începe dezastrul.

Vezi AICI.

Părerea mea umilă : Accesul” la Internet este tot atât de „Drept al Omului” cât este și „Accesul la Respirare”.

 

Accesul la Internet: un drept al omului?

Un raport ONU declarat Internet acces un drept al omului vara trecută : Cerf argumentează de ce  nu este ; http://eicker.at/InternetHumanRight

 

ONU : „ Raportul raportorului special privind promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare – Acest raport explorează tendințele și provocările cheie ale dreptului tuturor persoanelor de a căuta, primi și transmite informații și idei de tot felul prin intermediul Internet. Raportorul special subliniază caracterul unic și transformator al internetului nu numai pentru a permite indivizilor să își exercite dreptul la libertatea de opinie și de exprimare, ci și pentru o serie de alte drepturi ale omului și pentru a promova progresul societății în ansamblu. Capitolul III al raportului subliniază aplicabilitatea normelor și standardelor internaționale privind drepturile omului cu privire la dreptul la libertatea de opinie și de exprimare pe internet ca mijloc de comunicareși stabilește circumstanțele excepționale în care diseminarea anumitor tipuri de informații poate fi restricționată. Capitolele IV și V abordează două dimensiuni ale accesului la Internet, respectiv: (a) accesul la conținut ; și (b) accesul la infrastructura fizică și tehnicănecesare pentru a accesa Internetul în primul rând. Mai precis, capitolul IV subliniază unele dintre modalitățile prin care statele cenzurează din ce în ce mai mult informațiile online, și anume prin: blocarea sau filtrarea arbitrară a conținutului; incriminarea expresiei legitime; impunerea răspunderii intermediare; deconectarea utilizatorilor de accesul la Internet, inclusiv în baza legii drepturilor de proprietate intelectuală; atacuri cibernetice; și protecția inadecvată a dreptului la confidențialitate și protecția datelor. Capitolul V abordează problema accesului universal la Internet . Raportorul special intenționează să exploreze acest subiect în continuare în viitorul său raport către Adunarea Generală. Capitolul VI conține concluziile raportorului special și recomandările sale cu privire la principalele subiecte ale raportului. ”

Wired : „ Raportul ONU declară că accesul la internet este un drept al omului – Un raport al Organizației Națiunilor Unite a declarat vineri că deconectarea oamenilor de pe internet este o încălcare a drepturilor omului și împotriva dreptului internațional. – Raportul s-a pronunțat împotriva Franței și Regatului Unit, care au adoptat legi pentru a elimina de pe internet acuzațiile de drepturi de autor. De asemenea, a protestat împotriva blocării accesului la internet pentru a înăbuși tulburările politice … Raportul, elaborat de raportorul special al Organizației Națiunilor Unite pentru promovarea și protecția dreptului la libertatea de opinie și de exprimare, vine în aceeași zi în care o firmă de monitorizare a internetului a detectat că două treimi din accesul la internet a devenit brusc întunecat , ceea ce este probabil un răspuns al guvernului la tulburările din acea țară. ”

Cerf, NYT : „ Accesul la Internet nu este un drept al omului – Prin urmare, nu este o surpriză faptul că protestele au ridicat întrebări dacă accesul la Internet este sau ar trebui să fie un drept civil sau uman. … În iunie, citând revoltele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord, un raport al raportorului special al Organizației Națiunilor Unite a ajuns până la a declara că Internetul „a devenit un instrument indispensabil pentru realizarea unei game de drepturi ale omului”. … Dar acest argument, oricât de bine intenționat, este lipsit de un punct mai amplu: tehnologia este un facilitator al drepturilor, nu un drept în sine. Există o bară înaltă pentru ca ceva să fie considerat drept uman. Pe scurt, trebuie să fie printre lucrurile de care avem nevoie, ca oameni, pentru a duce o viață sănătoasă și semnificativă, cum ar fi libertatea de tortură sau libertatea conștiinței.Este o greșeală să plasăm orice tehnologie anume în această categorie exaltată, deoarece în timp vom ajunge să prețuim lucrurile greșite. … Într-adevăr, chiar și raportul Organizației Națiunilor Unite, care a fost apreciat pe scară largă drept declararea accesului la Internet drept drept al omului, a recunoscut că Internetul este valoros ca mijloc de atingere a unui scop, nu ca scop în sine. … Deși Statele Unite nu au decretat niciodată că toată lumea are „dreptul” la un telefon, am ajuns aproape de aceasta cu noțiunea de „serviciu universal” … Îmbunătățirea internetului este doar un mijloc, deși unul important, prin care să îmbunătățirea condiției umane. Trebuie făcut cu o apreciere pentru drepturile civile și umane care merită protecție – fără a pretinde că accesul în sine este un astfel de drept. 

GigaOM : „ Poziția lui Cerf este oarecum surprinzătoare pentru că, așa cum recunoaște chiar el în piesa sa pentru NYT, evenimentele din„ Primăvara Arabă ”din 2011 … Cerf este, de asemenea,„ evanghelistul principal al internetului ”de la Google, deci pare puțin ciudat el ar fi minimizat necesitatea unui acces larg la internet și beneficiile pe care le aduce societății. … Pe scurt, argumentul lui Cerf pare să fie că, dacă definim însuși accesul la Internet drept un drept, ne concentrăm asupra lucrului greșit. „Netul”, spune el, este doar un instrument tehnologic care ne permite să exercităm alte drepturi fundamentale, precum dreptul la liberă exprimare sau acces la informații – și drepturile nu ar trebui acordate instrumentelor, ci scopurilor pe care ni le permit a ajunge. …Internetul este o metodă fundamentală de comunicare și conexiune și devine tot mai fundamental, așa cum am văzut în Orientul Mijlociu și în alte părți. A-l vedea ca pe un drept este un pas important spre a-l pune la dispoziția cât mai multor oameni. 

TL : „ După cum am menționat în eseul meu anterior, cea mai bună politică de serviciu universal este concurența pe piață. Când obținem cadrul de bază corect – impozite mici, drepturi de proprietate, executare contractuală, standarde antifraudă etc. – concurența se ocupă în general de restul. Dar concurența de multe ori nu se dezvoltă – sau uneori este interzisă direct – în sectoare sau pentru rețele care sunt declarate facilități „esențiale” sau drepturi tehnologice. … Așadar, deși apreciez și sunt de acord cu ideea plină de umor a lui Cerf că „Astăzi, dacă mi s-ar acorda dreptul de a avea un cal, nu sunt sigur unde aș pune-o”, întrebarea mai interesantă este aceasta: dacă guvernul ar avea a decretat cu mult timp în urmă că toată lumea avea dreptul la un cal, ar fi însemnat că toți au de fapt unul?… Acestea sunt genul de întrebări rareori adresate inițial în discuțiile despre propuneri de transformare a tehnologiilor sau rețelelor în drepturi de primăvară. Cu toate acestea, în cele din urmă, ele devin probleme inevitabile cu care trebuie să se confrunte fiecare sistem de drepturi. Atunci când discutăm despre înțelepciunea clasificării internetului sau a benzii largi drept drept de naștere, ar trebui să solicităm avocaților să ne ofere câteva răspunsuri la astfel de întrebări. Mulțumiri către Vint Cerf pentru că ne-a ajutat să promovăm conversația într-un mod serios. 

TC : „ Deci, internetul este un drept al omului? Este cel mai bun și mai eficient mod al nostru de a realiza o libertate de exprimare universală și ar trebui tratat ca atare. Dar a-l consacra, așa cum au spus alții, ca un drept al omului atunci când este de fapt doar un puternic facilitator al acestuia, este un pas inutil. Legile și reglementările, precum și orientările ONU, ar trebui să aibă drept scop consacrarea drepturilor în formele lor pure și atemporale, nu în forme derivate, oricât de răspândite și importante ar fi aceste derivate. 

TR : „ S-ar putea argumenta că accesul la internet a fost un drept civil, întrucât este ceva ce oamenii se uită la guverne pentru a le oferi de la sine înțeles. Dar chiar și acest argument este tremurat, avertizează el. În schimb, ar trebui să ne uităm nu la tehnologie, ci la industria tehnologiei, pentru a proteja drepturile omului, iar inginerilor le revine asigurarea accesului universal și sigur la internet. … Cerf, al cărui job actual este să fie evanghelist pe internet pentru Google, ar putea avea un punct. Dar, pe baza dovezilor actuale, există un record mixt din industria tehnologiei până acum, nu în ultimul rând din Silicon Valley în sine. …Dintr-o perspectivă tehnică, El Reg suspectează că Cerf are dreptate: internetul nu este mai mult un drept uman decât un drum sau un telefon. Dar căutarea unei industrii relativ amorale precum tehnologia pentru a acționa ca un tutore al drepturilor omului cere probleme.