Avem Opinie!

text preluat de pe www.apti.ro

Opinia ONG-urilor cu privire la propunerea legislativa privind reținerea datelor

Opt organizații neguvernamentale din România au transmis astăzi către Camera Deputaților un punct de vedere referitor la propunerea legislativă privind reținerea datelor generate sau prelucrate de furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului.

În poziția exprimată de ONG-uri se subliniază faptul că Directiva 2006/24/CE, care ar urma să fie transpusă în legislația națională prin această propunere legislativă, reprezintă o încălcare flagrantă a dreptului la viață privată al cetățenilor. De asemenea, li se reamintește deputaților faptul că Legea nr.298/2008, al cărei conținut este similar cu cel al propunerii legislative aflate momentan în dezbatere, a fost declarată neconstituțională, argumentele Curții Constituționale bazându-se în principal pe încălcarea dreptului la viață privată prin obligația general aplicabilă de a păstra date care sunt legate în mod direct de comunicațiile private ale tuturor cetățenilor.

 

În condițiile în care Senatul a respins propunerea legislativă, iar Guvernul a refuzat să își asume un punct de vedere, cele opt ONG-uri semnatare le solicită membrilor Camerei Deputaților să respingă propunerea legislativă, prezentându-le în acest sens o serie de probleme ale acesteia legate de:

  • restrângerea drepturilor și libertăților cetățenești;
  • abseța unor garații suficiente pentru asigurarea securității datelor reținute;
  • caracterul neclar al prevederilor referitoare la accesul la datele reținute;
  • costurile suplimentare impuse furnizorilor de servicii de comunicații electronice.

Mai multe detalii despre propunerea legislativă la: http://www.apti.ro/proiect-de-lege-retinerea-datelor

 

Opinie Ong Lege Date Trafic